Bireysel Emeklilik BES'e Katılım ve Haklar

Yenilenen mevzuatı ile olgunlaşan BES, 18 yaşını doldurmuş herkes için çok avantajlı! Devlet katkısı ile her 100 TL için 25 TL de devlet üzerine ekliyor. Bireysel emeklilik katkınız 125 TL oluyor.

Kimler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir?
18 yaşını dolduran herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Katılımcı hakları

 • 56 yaşında emeklilik hakkı
 • Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek Bireysel Emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.
 • Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.
 • Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan bireysel emeklilik yatırım fonlarında, farklı bireysel emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.
 • Bireysel Emeklilik beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.
 • Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir. Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.
 • Nasıl emekli olunur?
  Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl Bireysel Emeklilik sisteminde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

  Temel haklar

 • Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Bireysel Emeklilik planı kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.
  Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
  Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan bireysel emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.
 • Birikimlerin geri ödenmesi
  Kanun, bireysel emeklilik devlet katkısının yanı sıra katılımcıların birikimlerini geri öderken de avantajlı düzenlemeler getirmiştir.

  BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir. Bu uygulama, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.