• 0324 502 66 55 & 0507 564 64 41

 • info@bes-elsigorta.com

Sorumluluk Sigortaları Ferdi Kaza Sigortası

Allianz Ferdi Kaza Sigortası ile, poliçe süreniz boyunca dünyanın neresinde olursanız olun günün her saatinde, iradeniz dışında oluşabilecek kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunuyor.

Ürün Detayları

Asistans Teminatı ve Limitleri

Aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır, Asistans teminatı özel şartlarına tabidir.

 • Tıbbi Danışma Hizmeti (7/24 bilgi ve danışma),
 • Ambulans Gönderimi (En Yakın Hastaneye Nakil, Yılda 3 Defa Ücretsiz),
 • Hastaneden Hastaneye Nakil (Organizasyon Hizmeti; Masraflar Sigortalıya Ait),
 • Şehirlerarası Nakil (Organizasyon Hizmeti; Masraflar Sigortalıya Ait),
 • Eve Hemşire Gönderimi (Acil Durumlarda Eve Hemşire Yönlendirilmesi, Yılda 3 Kez Olay Başı Maksimum 300 TL),
 • Ameliyat Sonrası Bakım (Organizasyon Hizmeti; Masraflar Sigortalıya Ait),
 • Doğum Sonrası Bakım (Organizasyon Hizmeti; Masraflar Sigortalıya Ait),
 • Cenaze Nakli (Organizasyon Hizmeti; Masraflar Sigortalıya Ait),
 • Acil ilaç Gönderimi (Reçeteli Acil, Bulunamayan İlaçların Gönderimi, İlaç Bedeli Sigortalıya Ait, Yılda 1 Defa Gönderim Asistans Firmaya Ait),
 • Telefonda Diyetisyen Desteği ve Sağlıklı Beslenme Yöntemleri (Bilgi ve Organizasyon),
 • İndirimli Diş Muayene Hizmeti (Bilgi ve Organizasyon),
 • Acil Mesajların İletilmesi (Bilgi Hattı),
 • İndirimli Hizmetler.

Allianz acentelerinden, Yapı Kredi Bankası A.Ş. şubelerinden alabilirsiniz. Ayrıca tüm sorularınız için 0324 502 6655 i arayabilirsiniz.

Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat)
Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.

Vefat Teminatı
Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.

Tedavi Masrafları Teminatı
Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir.

Gündelik İş Görmezlik Teminatı
Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası'ndan yararlanırken...
Eğer yukarıda belirlenen teminatların dışında teminatlar isterseniz bunları da alabilirsiniz. Bu konuda Allianz Acenteleri size yardımcı olacaklardır.

Hangi süreyle hizmet alabilirsiniz?
Ferdi Kaza Sigortası'nın standart süresi bir yıldır.

Sigortalıların talebine istinaden aşağıda belirtilen ek teminatlar ek prim ile kapsam dahiline alınmaktadır.

Deprem Teminatı

Seçimli olarak prim karşılığı olarak alınmaktadır. Alındığı takdirde deprem ve yanardağ püskürmesi teminata dahildir.

Terör Teminatı

Seçimli olarak prim karşılığı alınmaktadır.

Teminat veridliği takdirde; Ferdi kaza sigortası Genel Şartları diğer maddeleri ve poliçede yazılı özel şartlar ile ilişik klozlar saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartlar 5. maddenin "e" bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör eylemleri ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere Genel Şartlar 6. maddesi g fıkrası hilafına 3713 sayılı terörle mücadele kanunda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir.

Motosiklet Teminatı

Seçimli olarak prim karşılığı alınmaktadır.Motosiklet ek teminatı almış olan sigortalılar için; motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, teminata dahildir. Motosikletin mesleki faaliyet ve yarış için kullanılması gibi durumlar teminat haricidir.

Sportif  Faaliyetler Ek Teminatı

Seçimli olarak prim karşılığı alınmaktadır.(Voleybol, Tenis, Masa Tenisi, Bisiklet (Dağ Bisikleti Hariç), Yüzme(Dalış Hariç), Paten, Golf, Çim Hokeyi vb.) Amatörce yapılan sporlar teminattadır. Yarış ve müsabakalar teminat haricidir.

Ferdi Kaza Genel Şartlarında kapsam dışı bırakılmış sporların bazılarını da ilaveten teminata almak için Tehlikeli Spor seçilir. Amatörce yapılan sporlar teminattadır. Yarış ve müsabakalar teminat haricidir.